Aktuality

11.06.2015

INSTALACE OCHRANNÝCH KLECÍ PROTI OKUSU KACHNAMI

Dne 3.6. 2015 proběhla ve spolupráce Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, AOPK ČR a krajského úřadu HK instalace ochranných klecí proti okusu kachnami. Tato zařízení byla instalována kvůli ochraně kriticky ohroženého druhu vodní rostliny rdestu dlouholistého na jeho poslední přirozené lokalitě v České republice - na přechodně chráněné ploše Rameno u Stříbrného rybníka u Malšovy Lhoty, dále na Kašparově jezeře v pravobřežní nivě řeky Orlice. Klece jsou označeny informativními tabulemi. 

Ochranná klec proti okusu kachnami.

Ochranná klec proti okusu kachnami.

Ochranná klec proti okusu kachnami.

Instalace klecí na ochranu proti okusu kachnami.

 

Zpět na výpis aktualit

Design vision - tvorba webových stránek