Články

31.12.2016

Pěstování rdestu dlouholistého v sezóně 2016

Trvalá kultura rdestu dlouholistého byla v zimním období 2015/2016 zimována v zapuštěné venkovní sklolaminátové nádrži, celkem asi 60 rostlin umístěných ve velkých květináčích, ze kterých jsou pravidelně získávána semena.

Pro zajištění dostatečného množství sazenic vhodných pro vysazování v rámci záchranného programu byla v dubnu připravena sklolaminátová nádrž fy. Lamitex (technické údaje: výška 650 mm, šířka 1280 mm, délka 1680 mm, objem asi 1,5 m3), nádrž je opatřena otvorem a zátkou pro případné pravidelné vypouštění na zimní období. Nádrž je umístěna volně na rovné ploše, celodenně osluněné.

Jako substrát pro pěstování rdestu byla použita směs slatinné zeminy, písku, zahradnického substrátu, mletého jílu a v malém množství byl přidán zetlelý kravský hnůj, vše bylo důkladně promícháno a provápněno mletým vápencem, aby byla reakce substrátu neutrální. Substrát v nádrži má mocnost asi 20 cm. Koncem dubna (28.4. 2016) bylo do nádrže napuštěno asi 20 cm vodovodní vody. Po prohřátí vody bylo dne 12.5. 2016 do nádrže vysazeno asi 200 ks rostlin odebraných čerstvě z tkáňové kultury od ing. Kamila Páska (foto 1). Asi po 10 dnech byla nádrž dopuštěna a voda přivápněna, koncem května pak zakryta laťkovým stíněním. Během celé vegetační sezóny byla pravidelně dopouštěna voda, odstraňovány nárosty řas a parožnatek a po vydatných deštích voda lehce přivápněna mletým vápencem. Kvalita vody v nádrži na pěstování sazenic rdestu byla kontrolována dne 7/8/2016 v 15:30 SELČ (polojasno), byly změřeny následující charakteristiky: t = 23,0 C, pH = 9,57, EC = 201 S/cm, TA = 1,08 mekv/l. V nádrži je od května 2016 během celé letní sezóny umístěn i plovoucí elektronický datalogger fy. EMS Brno Minikin T, který monitoruje teplotu vody každých 30 min v hloubce asi 20 cm, tj. v místě kolem prýtů rdestu.

Vzrostlé rostliny rdestu byly odebrány z nádrže, zabaleny a odeslány k vysazování v rámci záchranného programu ve dnech 13.7. a 15.8. 2016. V nádrži bylo ponecháno cca 60 menších rostlin určených pro výsadby v r. 2017. Odebírané rostliny byly kontrolovány a jak je vidět na snímcích, všechny rostliny měly zdravé baze prýtů, které neuhnívaly, což svědčí o tom, že kvalita substrátu připraveného na jaře 2015 je dostatečná a neomezuje zdravý růst rostlin. Při snížení kvality substrátu (ulehlost, nízké pH, nedostatek organické vláknité hmoty v substrátu apod.) dochází totiž u starších prýtů koncem sezóny k uhnívání bazí a následnému velmi nízkému procentu přezimování. Žádné rostliny i přes svoji značnou velikost v r. 2016 nekvetly.

- Dne 31.8. 2016 bylo do nádrže po snížení hladiny na 20-25 cm vysazeno dalších cca 200 rostlin čerstvě odebraných z tkáňové kultury ing. K. Páska. Rostliny byly předem očištěny od zahnědlých listů. Voda byla přivápněna. Všechny tyto rostliny budou zimovány v nádrži „na sucho“ a v dubnu 2017 po přezimování bude pokračovat jejich pěstování ve vodním sloupci.

V průběhu června 2016 byla sbírána dozrávající plodenství rostlin (přibližně 80 ks odhadem s 400-500 zralými nažkami), která byla vložena do porézního sáčku nadlehčovaného kouskem polystyrénu a ponechána na povrchu sbírkové nádrže k plnému dozrání nažek. V průběhu září 2016 budou zralé nažky vybrány a poslány Dr. Romaně Prausové na studium klíčení či reintrodukční aktivity.

 

Tab. 1. Kvalita vody v nádrži s trvalou kulturou rdestu dlouholistého, odběr říjen 2015.

Parametr

Výsledek

Rozšířená nejistota

Identifikace pracovního postupu

(mg/l)

< 0,001

5%

SOP 08 (ČSN EN ISO 11732)

(mg/l)

< 0,001

5%

SOP 09 (ČSN EN ISO 13395, ČSN EN ISO 11905-1)

(mg/l)

0,021

14%

SOP 10 (ČSN EN ISO 15681-1, ČSN EN ISO 6878)

(mg/l)

1,376

±12%

SOP 09 (ČSN EN ISO 13395, ČSN EN ISO 11905-1)

(mg/l)

0,097

±15%

SOP 10 (ČSN EN ISO 15681-1, ČSN EN ISO 6878)

K *(mg/l)

1,2

±10%

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CZ_SOP_D06_02_J02)

Ca *(mg/l)

24,9

±10%

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CZ_SOP_D06_02_J02)

Mg *(mg/l)

5,87

±10%

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CZ_SOP_D06_02_J02)

Na *(mg/l)

11,5

±10%

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CZ_SOP_D06_02_J02)

Fe *(mg/l)

0,52

±10%

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CZ_SOP_D06_02_J02)

Mn *(mg/l)

0,010

±10%

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, CZ_SOP_D06_02_J02)

** (mg/l)

9,10

20%

ČSN ISO 22743

** (mg/l)

8,44

5%

ČSN EN ISO 15 68

 

 

L. Adamec, A. Kučerová
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., pracoviště Třeboň
Zpět na výpis článků

Design vision - tvorba webových stránek