Záchranný program

Záchranné a záložní populace

Sbírka vodních a mokřadních rostlin BÚ AVČR Třeboň

Od roku 1988 je P. praelongus pěstován ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. v Třeboni. Kultura byla založena z lodyh odebraných v tomtéž roce na PCHP Rameno u Stříbrného rybníka. Tato kultivace slouží nejen k udržování několika desítek vitálních lodyh druhu, ale také k dopěstování rostlin pro reintrodukce a k odběru nažek pro testy klíčivosti. Do roku 2011 byl P. praelongus kultivován ve 2–3 záchranných nádržích a v jedné sbírkové nádrži. Zatímco ve sbírkové nádrži je celoročně voda, tj. rostliny přezimují podobně jako v přírodě pod vodou, v záchranných nádržích je nezbytné vodu koncem růstové sezóny (obvykle v půli října) vypustit a rostliny přezimují pokryté vrstvou listí. Srovnání úspěšnosti přezimování rostlin rdestu na sucho a pod vodou ukázalo, že přezimování pod vodou je bezproblémové a rostliny takto přezimované hojně kvetou již v květnu. Velká část rostlin zimovaných na sucho trpí odumíráním kořenů a bází stonků. Během vegetačních sezón 2009–2011 byly v nádržích se rdestem sledovány faktory chemismu vody (hodnoty pH, koncentrace NO3-, NH4-, PO4-). Výsledky měření ukázaly, že fyziologická nemoc spojená s odumíráním kořenů a bází lodyh, je zřejmě spojená s deficiencí dusíku nebo fosforu ve vyčerpaném, ulehlém substrátu. To potvrdilo velké nároky druhu na vysoký obsah minerálních živin ve vápnitém substrátu a na kyprý substrát s větším podílem organických látek.

Na základě dlouholetých potíží se záchrannými kulturami P. praelongus přezimovanými nasucho byly poslední dvě záchranné nádrže zrušeny v říjnu 2011. Rostliny rdestu dlouholistého byly od roku 2012 drženy pouze ve třech velkých květináčích ve sbírce vodních a mokřadních rostlin v jedné velké nádrži s přezimováním pod vodou. Květináče byly uloženy v laminátové nádrži zakopané do země, která je už od roku 1998 součástí Sbírky vodních a mokřadních rostlin a v níž je trvale umístěna sbírková kultura všech širokolistých rdestů ČR. Plocha nádrže je asi 2,5 m2, její hloubka je 69 cm a hloubka vody bývá nejčastěji 62–68 cm. Protože rostliny rdestu už koncem sezóny 2012 začínaly slábnout v důsledku nedostatku minerálních živin v půdě, koncem května 2013 byl ve všech 3 květináčích vyměněn substrát za nový. Velikost mikropopulace rostlin rdestu v této sbírkové kultuře je už mnoho let stabilní a lze ji odhadnout asi na 50 jednotlivých lodyh různé velikosti a stáří. Další výměna substrátu ve sbírkových nádržích proběhla v průběhu roku 2015.

Od roku 2009 byla v záchranné kultuře v Třeboni pravidelně sklízena zralá plodenství, z nichž byly nažky poskytovány na testy klíčivosti na Univerzitu v Hradci Králové. V roce 2009 byly nažky využity pro převod na sterilní tkáňovou kulturu ing. Kamilem Páskem v Ostravě. V letech 2010, 2011 a 2015 byly ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin dopěstovávány rostliny z in vitro kultivace, které byly v letech 2015 a 2016 použity pro reintrodukce do potenciálních lokalit.

V rámci projektu MGS II-15 byla v BÚ AV ČR v Třeboni byla zpracována metodika pěstování rdestu dlouholistého v kultuře.

Design vision - tvorba webových stránek