Úvod

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) je kriticky ohrožený druh vodní rostliny v České republice, který přežívá na své poslední původní lokalitě v nivě řeky Orlice u Hradce Králové. V Čechách má svoji jižní hranici světového areálu, jeho výskyty mají zřejmě reliktní charakter. V termofytiku dříve rostl ve Vltavě v Praze (Vltava u Holešovic, Podolí, Zlíchova a Braníku) a ve slepých ramenech Orlice v Malšovicích a v Malšově Lhotě v Hradeckém Polabí. V mezofytiku byl uváděn z Ploužnického potoka a Ploužnického rybníka u Mimoně, dále z řeky Ploučnice u České Lípy, Zákup – Veselí a města Mimoň. Ve východních Čechách druh rostl ve slepém rameni Orlice mezi Blešnem a Nepasicemi, dále ve slepém rameni u Albrechtic nad Orlicí. V jižních Čechách byl historický výskyt druhu uváděn z Putimi a z Otavy a okolních rybníků. Paleobotanický průzkum dokládá výskyt druhu v Třeboňské pánvi.

Tyto webové stránky vznikly v rámci projektu MGSII-15 podpořeného ze zdrojů EHP/Norska na období 2015–2017.

Více

Design vision - tvorba webových stránek