Články

19.02.2017

UHK - Dílčí zpráva ze srpna 2016

(listopad 2015 - srpen 2016)

 

Opatření 1.1.1 Sledování změn rozšíření a velikosti populací

 

Opatření 1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu

 

Opatření 1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě

 

Opatření 1.2.1 Péče o druh

 

Opatření 1.2.2 Péče o lokality

 

Opatření 1.3.1 Záchranná kultivace

 

Opatření 1.5 Posilování populací, repatriace

 

Opatření 2. Výchova a osvěta

1) dne 1. 4. 2016 proběhla přednáška R. Prausové na téma „Putování po norských jezerech od Osla za polární kruh“ pro členy občanského sdružení Natura Hlinné.

2) Dne 4. 5. 2016 proběhla přednáška R. Prausové na téma „Záchranné programy pro kriticky ohrožené druhy cévnatých rostlin. – Co potřebujeme vědět, aby mohly být záchranné programy úspěšné?“ na Univerzitě Palackého v Olomouci.

1) Křtiny u Brna „Ekologické podmínky rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a v dalších zemích jeho areálu“

2) Sklarska Poreba „The transboundary cooperation in research of endangered species of vascular plants between University of Hradec Králové (CR) and Polish Academy of Sciences - Botanical Garden in Powsin (PAS BG-CBDC) or Czech-Polish research and conservation of endangered vascular plant species“

- publikace zaměřená na druh rdest dlouholistý a záchranný program pro tento druh je v současné době rozpracována. Na zpracování grafické části publikace byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel - Olga Čermáková, grafické a reklamní studio. Příprava publikace proběhne do konce kalendářního roku 2016. Pak bude předána vědecké radě UHK ke schválení a doporučení k tisku. Tisk proběhne v tiskárně, která bude vybrána na základě výběrového řízení v zimě 2017. Dokončení publikace se předpokládá v dubnu 2017.

 

 

 

Zpět na výpis článků

Design vision - tvorba webových stránek