Záchranný program

Záchranné a záložní populace

Sterilní tkáňová kultura in vitro

Pro vznik tkáňové kultury byla použita semena ze záchranné kultury rdestu z BÚ AV ČR, Třeboň. Příprava sterilní kultury rdestu dlouholistého a kultivace v podmínkách in vitro byla zadána ing. K. Páskovi v Ostravě. Vyklíčené rostliny byly po dvou měsících pěstování převedeny do čerstvého tekutého media s vyšší koncentrací (poloviční koncetrace media Gamborg B5 s 500 mg.l–1 KNO3, s 2.5 % sacharózy, pH 5,7 nebo 6,5). Objem media s přesazenou kulturou byl 50–70 ml v lahvích o objemu 350 ml nebo 300 ml v lahvích o objemu 0.5 l. Sterilní rostlinky byly kultivovány při 21°C, umělém osvětlení 20–30 PAR, jehož zdrojem byly 2 lineární fluorescenční lampy po dobu 12 hodin denně. Kultivace byla provedena bez třepání.

Semenáčky po převodu do nového media zrychlily svůj růst, zesílily a začaly odnožovat.

Rostliny zaplnily lahve po 2–3 měsících (vytvořily přibližně 8–15 vrcholů) a vyčerpaly medium (výsledné pH media bylo 4,65–6,25). V tuto dobu byly 1–3 vrcholy převedeny do nových lahví, aby se zachovala záchranná in-vitro kultura tohoto druhu. Zbytek rostlin z pasážování je průběžně poskytován BÚ AV ČR v Třeboni k pěstování a Univerzitě Hradec Králové k růstovým experimentům.

V roce 2010 tak vznikla sterilní tkáňová kultura P. praelongus o třiceti klonových liniích, které jsou individuálně označeny a uchovávány, každá ve dvou paralelních sklenicích. O kulturu v letech 2011–2015 dále pečoval ing. K. Pásek a udržoval ji v uvedeném rozsahu. Financování in-vitro kultury proběhlo z 2 projektů EHP/Norska v letech 2009–2010, 2015–2017 a z prostředků AOPK ČR.

 

Design vision - tvorba webových stránek